Mlčení a dialog    Spoluodpovědnost a autorita   Vize a prostředky

Církev se v současnosti nachází ve zlomovém období jak v českém prostředí, tak i v přelomovém pontifikátu římského biskupa Františka.  Po dlouhém období závislosti či propojení se středověkými i novověkými monarchiemi, po době dvou krutých totalit, které se snažily společenství církve držet v područí a v závislosti na státu, vstupujeme  majetkovým vyrovnáním se státem do období, které lze nazvat  NOVOU ŠANCÍ. 

Tuto novou šanci otevřel již druhý vatikánský koncil, který navrátil hodnotu osobního svědomí, obrátil pozornost ke světu kolem nás a proměnil i církevně právní prostředí. Jeho podněty k proměně zažitých postojů, k obrácení, nelze naplnit jen sepsáním konstitucí. Uvést koncil do života je proces, k němuž jsme byli pozváni a jehož základním prostředkem je dialog. Takový dialog, který má svá pravidla a pomáhá k růstu a proměně všech, kdo se o něj upřímně snaží a tím  i k růstu a přitažlivosti církve.  Naším cílem nebo alespoň snem je porozumění mezi námi navzájem, stejně tak jako porozumění Božím výzvám v duchu slov hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno... 

Veřejné diskuzní setkání Na cestě k dialogu v církvi vytváří prostor pro vzájemnou komunikaci uvnitř církve. Sem může každý přinést své dary pro vzájemné obohacení. Chceme vystavět prostor pro komunikaci sester a bratří, v rovnoprávnosti a s vědomím vlastní odpovědnosti.

Naše setkání je připravováno tak, aby v jednotlivých tematických blocích zazněl úhel pohledu církevního představitele, osobnosti se vztahem k tématu a jednoho z laiků. Poté bude následovat strukturovaná diskuze.