Kontakt

Organizace kolokvia Olomouc 16. - 17. května 2014
pod záštitou České křesťanské akademie, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, e:cka@omadeg.cz                     a ve spolupráci s OZ Kampanila, Puškinova 1, 811 04 Bratislava 1, e:kampanila@kampanila.sk                                     

Dotazy ohledně přípravy a organizace setkání vám rádi zodpovíme. Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře nebo přímo na uvedených adresách. Tuto službu vykonáváme pouze ve svém volném čase, proto prosíme o pochopení, dojde-li k časové prodlevě při vyřizování odpovědí. Děkujeme.

Helena Ciprysová, e: helena.ciprysova@centrum.cz                                                             Veronika Francová, e: veronika.francova@centrum.cz