NA CESTĚ K DIALOGU V CÍRKVI                                                         dvoudenní veřejná diskuze - kolokvium 16. - 17. května 2014 OLOMOUC                                                               pod záštitou České křesťanské akademie a ve spolupráci s OZ Kampanila

Kolokvium Na cestě k dialogu v církvi se uskutečnilo ve dnech 16.-17. května 2014 ve Slovanském domě v Olomouci. Zúčastnilo se jej na 150 účastníků z České i Slovenské republiky, kteří společně diskutovali o aktuálních tématech v církvi. Na kolokviu se hovořilo o potřebě vytvořit bezpečný prostor pro vnitřní dialog, ve kterém bude možné diskutovat i taková témata, která v sobě nesou bolestnou zkušenost či jiný citlivý obsah. V osmi různých blocích se otevřel všem účastníkům prostor vyjádřit se např. ke kauze odvolaného arcibiskupa Bezáka, k úloze médií v církvi, k roli církve v současné společnosti nebo k problematice jejího financování.

K uspořádání tohoto setkání nás přiměla zkušenost s průběhem kauzy odvolaného slovenského arcibiskupa Bezáka a zkušenost z aktivního vstupu laiků do života církve. Z této zkušenosti vzešla i jistá bezradnost z církevní praxe, za kterou cítíme svůj díl odpovědnosti. Rádi bychom společně vytvářeli pozitivní tradici otevřeného dialogu uvnitř církve a hledali, co můžeme všichni udělat pro nastavení nezatížené komunikace. 

 

Za přípravný tým diskuzního setkání                                                                                                                                                                              Helena Ciprysová, Veronika Francová, Eva Loskotová, Zuzana Kvapilová, Jan Molnár, Jaromír Kvapil, Miloslav Müller, Václav Vacek, Jan Kunčar, Aleš Brotánek