Profily vystupujících a členů přípravného týmu

Profily vystupujících

Mgr. Josef Beránek

Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a ročního postgraduálního studia na Robert Schuman Institut of Journalism v Bruselu pracoval přes deset let v nakladatelství Portál, kde mj. vedl redakci AD magazínu. Je autorem řady knižních rozhovorů, scénářů televizních...

Helena Blaženínová

Pracuje v CČSH jako pastorační asistentka a od roku 1997 je ve vedení Českého regionu IEF (International Ecumenical Fellowship). Angažovala se v aktivitách podzemní církve a po sametové revoluci pomáhala rozvíjet činnost ekumenických organizací jako A.S., EA, ČEA, Etické fórum, ČKA,...

Ing. Zbyněk Domanský

Po celý život bydlí ve Zlíně. Absolvoval stavební fakultu VUT Brno, specializační studium rodinné pastorace při MU Brno a postgraduální studium soudního inženýrství. V minulosti dlouholetý technický administrátor a pastorační pracovník v děkanátech Zlín a Vizovice. Podílel se na správě církevních...

Veronika Francová

Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde zároveň působí jako doktorandka. Pracuje jako školní psycholog, vyučuje kurzy psychologie pro učitele prvního stupně a věnuje se svým dvěma dětem. Ke spolupráci na přípravě kolokvia ji přivedlo přání být součástí církve, se kterou...

ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

je generálním sekretářem ČBK . Na kněze byl vysvěcen v roce 1993 a v r. 1996 vstoupil do armády jako první vojenský kaplan. Působil u české jednotky IFOR/SFOR v Bosně a Hercegovině. Po návratu jako kaplan 4. brigády rychlého nasazení a poté jako hlavní kaplan AČR. Působil též v Kutné Hoře a v...

Ing. Štefan Hríb

Po studiích elektrotechnické fakulty v Bratislavě pracoval od roku 1988 jako výzkumný pracovník ve Slovenské akademii věd. V letech 1991 – 1994 byl komentátorem Lidových novin v Praze a moderátorem Svobodné Evropy. Od roku 1997 redaktorem týdeníku Domino fórum, později jeho šéfredaktorem. Průběžně...

Doc. Jiří Kašný, Th.D.

Vysokoškolský pedagog. Vystudoval církevní právo. Přednášel na Pontifical College Josephinum v Columbus, Ohio a na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Od roku 2009 vyučuje na School of Law na Anglo-americké vysoké škole v Praze Právní filosofii a Komparativní právo. Publikuje v oblasti...

Vojtěch Kodet, ThD., O.Carm.

Je převorem v komunitě bratří karmelitánů v Praze-Liboci. Vystudoval spirituální teologii na Papežském institutu v Římě. V roce 1990 byl zakládajícím členem komunity karmelitánů v Kostelním Vydří a postupně pak převorem a představeným řádu v ČR. Zabývá se přednáškovou a formační činností, věnuje se...

Jiří G. Kohl & Ing. Natalie Kohlová

Jiří G. Kohl:  Ročník 1940, původně z Prahy, současně z města Bad Homburg vor der Höhe v Hessensku, v Německu. Do roku 1969 jsem žil v Praze, v tehdejším Československu. Vzděláním jsem katolický teolog, matematik a informatik. V letech 1964 až 1968 jsem se jako jediný katolický teolog účastnil...

Petr Kolář

Petr Kolář se narodil v roce 1941 v Paskově, je římskokatolickým knězem, členem České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Původně pracoval v technických profesích. Když se v roce 1968 vracel ze zahraniční horolezecké výpravy, dozvěděl se o invazi vojsk Varšavské smlouvy. Tehdy se rozhodl opustit...

Rev. Jaroslav Kratka

Především jsem hříšný člověk, omilostněný zástupnou obětí Pána Ježíše, za což jsem nesmírně vděčný. Jinak jsem duchovním Evangelické církve augsburského vyznání v ČR (pro nezasvěcené luterán) a mám farnost v Brně. Kromě toho působím v Radiu Proglas, občas v TV Noe jako scenárista, redaktor a...

RNDr. František Mikloško

Po studiu matematiky pracoval v letech 1971 až 1983 v Ústavu technické kybernetiky Slovenské akademie věd. Do roku1989 vykonával dělnické profese. Byl disident a aktivista Skryté církve. Patřil k organizátorům tzv. Bratislavského Velkého pátku, shromáždění věřících za náboženskou a občanskou...

Pavel Mikšů

Šéfredaktor Radia Proglas. V Radiu Proglas působí od roku 2006. Vyrostl v Přerově. Během studia teologie na univerzitě Palackého v Olomouci vstoupil do Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Pobýval ve Francii, Izraeli a ve Švýcarsku, kde se kromě osvojení nezbytných...

PhDr. Bc. Pavel Moravec

Narodil se roku 1976 v Opavě a vyrůstal v Bolaticích na Hlučínsku. Vystudoval Mendelovo gymnázium v Opavě a po maturitě nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích. Ve studiu teologie pokračoval v Olomouci a studia dokončil v Římě na Lateránské univerzitě. Roku...

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde v současnosti přednáší meteorologii a klimatologii. Pracuje na Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Působí jako katecheta ve farnosti Praha – Vršovice, je členem její pastorační rady. Od srpna 2012 administruje webovou...

Mgr. Ing. Martin Šály

Mgr. Ing. Martin Šály vystudoval obor Elektronické počítače na Technické univerzitě v Bratislavě. Pracuje jako konzultant se zaměřením na analýzu dat, je ženatý a má tři děti.  Je absolventem oboru Teologie křesťanských tradic - ekumenika na ETF UK v Praze, pokračuje zde v...

Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

Katolický kněz, teolog, církevní historik a akademický kaplan v Hradci Králové. Původně vystudoval historii-etnologii. Navázal studiem na katolické teologické fakultě. Řada zahraničních studijních pobytů. Vyučuje na Karlově Univerzitě historii a je též vedoucí katedry kulturních a náboženských...

Doc. Terézia Rončáková, PhD.

Po štúdiu žurnalistiky na FF UK v Bratislave pracovala ako novinárka v tlačovej agentúre SITA, v Katolíckych novinách a vo Vatikánskom rozhlase v Ríme. V súčasnosti pôsobí na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Angažuje sa...

Tomáš Škrdlant

Dokumentarista, publicista. Vystudoval filmovou režii na FAMU. Od roku 1990 natočil přes 70 autorských dokumentů, převážně s ekologickou, psychologickou a sociologickou tematikou, pro Českou televizi, Originální Videojournal, Channel Four TV, Asociaci Film & Sociologie, Studio KF, i další...

Profily členů přípravného týmu

Akad. arch. Aleš Brotánek

Architekt, od studií na VŠUP se zaměřuje  na ekodesign  architektury. Vede ABatelier.cz, kde vznikly projekty prvních pasivních staveb realizovaných v ČR (rodinné domy, bytový dům, bydlení pro seniory, školka). které od r.2013 mají již reálnou možnost přerodu v domy nezávislé na...

Veronika Francová

Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde zároveň působí jako doktorandka. Pracuje jako školní psycholog, vyučuje kurzy psychologie pro učitele prvního stupně a věnuje se svým dvěma dětem. Ke spolupráci na přípravě kolokvia ji přivedlo přání být součástí církve, se kterou...

Eva Loskotová

Pocházím z rodiny českobratrských evangelíků, několik let jsem prožila ve společenství s Církví bratrskou a od r. 2003 jsem plně začleněna do Církve římskokatolické. Nešlo o hledání lepší nebo dokonalé církve, spíše o zachycení výzvy a také o překvapení cesty následování. Vystudovala jsem...

Ing. Jan Molnár

Po studiu chemického inženýrství – automatizovaných systémů řízení, pracuje dodnes jako programátor. Vychoval 3 děti. Je aktivní v ekumenickém hnutí.

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde v současnosti přednáší meteorologii a klimatologii. Pracuje na Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Působí jako katecheta ve farnosti Praha – Vršovice, je členem její pastorační rady. Od srpna 2012 administruje webovou...

Jéňa Kunčar

*1950 v Šumperku, absolvent MFF UK, nyní studuje KTF UK, ženatý, 2 synové. Aktivní ve dvou katolických farnostech pražské arcidiecéze (Český Brod a Uhlířské Janovice) – především při mimo-liturgickém setkávání věřících.

Jaromír Kvapil

Dávno tomu již co vystudoval VUT Brno, obor počítače, tehdy sálové v prudkém rozvoji a kopírování ze západu. Vychován jako katolík, v pubertě i dříve opustiv dětskou víru, tápal a hledal s přestávkami (furt se to nedá) víru dospělou, emancipovanou a sebevědomou, chtěje se cítit a být...

Zuzana Kvapilová

Studentka druhého ročníku filosofie na FF UK v Praze. Velkou část svého dosavadního života věnovala hudbě a hře na housle, mimo to má ráda literaturu, hory, cestování a dobré jídlo. Jejím domovem je Olomouc, kde se narodila a vyrostla, o druhou příčku milovaných míst se perou slovenské Tatry a...

Václav Vacek

Pochází z Dolní Čermné. Na kněze byl vysvěcen r. 1975. Za dob komunismu byl na přání církevních tajemníků často přemisťován; vystřídal tak řadu farností v rámci královéhradecké diecéze (mezi jinými Jičín, Náchod, Pardubice, Chlumec nad Cidlinou, Lipoltice, Písečná). Pracoval v církevním disentu,...