Blok IV.: Čemu v církevní praxi nerozumím

V rámci bloku „Čemu v církevní praxi nerozumím“ vzniklo pět diskuzních skupin, které pracovaly formou brainstormingu. Z mnoha otázek pak členové skupin vybrali tři, které považovali za nejpalčivějčí. Tyto otázky představují témata, o nichž by se v církvi nemělo mlčet. Zde jsou:
 • Proč nebyl využit potenciál skryté církve?
 • Proč se hierarchie chová jako vlastník pravdy?
 • Co s klerikalismem? 
 • Trápí nás, že některé otázky se nesmí klást. (Kolik stojí církevní slavnosti, jak hospodaří diecéze?) Proč cítíme vytěsnění nepříjemných věcí a předstírání pokoje?
 • Proč je problém zdobrovolnit celibát?
 • Vyjasní se postavení žen v církvi?
 • Proč je eucharistie odpírána těm, kdo ji nejvíce potřebují – proč je kázeňským prostředkem?
 • Proč se vyřazují rozvedení ze svátostného života; z jakého titulu církev vstupuje mezi člověka a Boha? 
 • Jakto, že radostná zvěst je hlásána smutkem, naukou o hříchu a výkonu? 
 • Jak je možné, že tolik biskupů a kněží nechápe, jak kauza Bezák ubližuje církvi? 
 • Proč se biskup, který má problém, nemůže (nedokáže) spojit s papežem?
 • Proč se na výběru biskupa a faráře nepodílí místní církev? 
 • Proč se více nezabýváme odkazem Jana Pavla II. „Buďte rodinou“. Co všechno tím asi myslel?