Motto:

Největší zlo doby je formalismus, respekt ke tradicím bez ohledu na skutečné Kristovo učení. Každý se má ptát v každém okamžiku, co je zásadní a co je důležité beze strachu.                                                                                                                             (Erasmus Rotterdamský)

Průběžně aktualizovaný harmonogram kolokvia zde ke stažení.