Doc. Terézia Rončáková, PhD.

Doc. Terézia Rončáková, PhD.

Po štúdiu žurnalistiky na FF UK v Bratislave pracovala ako novinárka v tlačovej agentúre SITA, v Katolíckych novinách a vo Vatikánskom rozhlase v Ríme. V súčasnosti pôsobí na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Angažuje sa v Spoločenstve Ladislava Hanusa, v katolíckom združení novinárov Network Slovakia a vo Fóre pre verejné otázky.