Připravujeme další ročník diskuzního setkání           

NA CESTĚ K DIALOGU s názvem Rodina v církvi.

V letošním roce chceme reflektovat témata rodinného života, která byla uvedena mimořádnou biskupskou synodou o rodině. Budeme společně diskutovat o náročnosti rodinného života, o zkušenosti rozvodu, o vztahu církve k lidem, kteří spolu žijí bez manželství, o manželství lidí z různých církví, jak se ve společenství církve cítí bratři a sestry s jinou sexuální orientací.  Co těmto lidem církev nabízí a co oni od církve potřebují. Každé téma bude reflektováno ze tří rovin, z pohledu církve (teolog, kněz, církevní právník), psychologické a terapeutické praxe (psycholog, psychiatr, rodinný terapeut) a z pohledu laiků, kteří přinesou svůj osobní příběh. Důležitým propojením celého programu bude pak společná diskuse. 

 

"Milí bratři a milé sestry, nyní máme rok na to, abychom nechali skrze opravdové duchovní rozlišování dozrát navržené myšlenky a našli konkrétní řešení tolika obtíží a nesčetných výzev, kterým musí rodiny čelit, a předat odpovědi na množství problémů, které rodiny obklopují a dusí."                                                                                                                          (Ze závěrečné promluvy papeže Františka na synodě o rodině)

"Ale nyní bych chtěl apelovat na laiky, aby vyvíjeli tlak na své biskupy až se vrátí domů ze synody, aby je podpořili a povzbudili k aplikování pastorační linie, která se tu postupně vynořuje."  (kardinál Walter Kasper)                                                                                                                                  

Diskuzní setkání se bude konat  25. - 26. září 2015  v Olomouci.  

 

AKTUÁÁLNĚ

Zveme vás na 25. - 26. 9. 2015 do Olomouce
 
Podrobné informace a přihlašovací formulář na novém webu
-----------------------------------------------------------------------------------------------
16.2.2015: Zveme všechny, kteří mají zájem se o diskuzním setkání Rodina v církvi dozvědět více a případně i pomoci s jeho přípravou, na informační schůzku, která se bude konat 20.3. 2015 od 17.00 h v prostorách ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2. 
 

21.12.2014: Právě vyšel tiskem sborník příspěvků NA CESTĚ K DIALOGU  V CÍRKVI (PDF soubor si můžete stáhnout zde 4,2 MB )

30.5.2014: S několika vybranými příspěvky, které na kolokviu zazněly, je možné se seznámit v červnovém čísle časopisu GETSEMANY

12.5.2014: V těchto dnech jsme rozesílali všem přihlášeným potvrzení o účasti. Pokud by někdo, kdo se přihlásil, potvrzení neobdržel, prosíme, kontaktujte nás.

4.5.2014: Rozhovor Václava Vacka a Davida Vávry s Veronikou Francovou o kolokviu, který odvysílala Česká televize, můžete shlédnout ZDE   

4.5.2014: Děkujeme tiskovému středisku České biskupské konference za pomoc při rozšíření informace o kolokviu.

3.5.2014:  Nově k dispozici kompletní aktualizovaná pozvánka s podrobným harmonogramem a přehledem všech hostů - v záložce Pozvánka