ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

je generálním sekretářem ČBK . Na kněze byl vysvěcen v roce 1993 a v r. 1996 vstoupil do armády jako první vojenský kaplan. Působil u české jednotky IFOR/SFOR v Bosně a Hercegovině. Po návratu jako kaplan 4. brigády rychlého nasazení a poté jako hlavní kaplan AČR. Působil též v Kutné Hoře a v Hradci Králové, je poradcem ministra obrany pro duchovní otázky. Angažuje se v kurzech pro mládež JUMP a v charizmatické obnově, zabývá se přednáškovou činností.