Rev. Jaroslav Kratka

Rev. Jaroslav Kratka

Především jsem hříšný člověk, omilostněný zástupnou obětí Pána Ježíše, za což jsem nesmírně vděčný. Jinak jsem duchovním Evangelické církve augsburského vyznání v ČR (pro nezasvěcené luterán) a mám farnost v Brně. Kromě toho působím v Radiu Proglas, občas v TV Noe jako scenárista, redaktor a moderátor. Jsem také předsedou občanského sdružení Slavkovská iniciativa smíření a mým hlavním životním posláním, které jsem přijal snad už v dětství, je budování mostů mezi církvemi, ale také mezi všemi lidmi dobré vůle. Proto jsem také kaplanem Vojenského a špitálního řádu rytířů svatého Lazara Jeruzalémského, který rovněž usiluje o jednotu křesťanů.