PhDr. Bc. Pavel Moravec

PhDr. Bc. Pavel Moravec

Narodil se roku 1976 v Opavě a vyrůstal v Bolaticích na Hlučínsku. Vystudoval Mendelovo gymnázium v Opavě a po maturitě nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích. Ve studiu teologie pokračoval v Olomouci a studia dokončil v Římě na Lateránské univerzitě. Roku 2003 byl v ostravské katedrále vysvěcen na kněze, působil jako kaplan v Ostravě‑Porubě a od roku 2007 je duchovním správcem farnosti Ostrava‑Pustkovec. V letech 2008–2013 studoval dálkově psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V únoru 2014 složil rigorózní zkoušku a v současné době je doktorandem v oboru klinická psychologie na FF MU v Brně a zajímá se o vliv nezdravě pojímané spirituality na destrukci osobnosti člověka. Tři roky se věnuje duchovnímu doprovázení a poradenství v rámci Manželských setkání, diplomovou a rigorózní práci psal o mužských křesťanských společenstvích v ČR. Od září 2013 působí také v psychologické poradně na Centru pro rodinu v Ostravě. V září 2013 mu vyšla kniha esejí, ve kterých integruje svou psychologickou a kněžskou zkušenost.