Petr Kolář

Petr Kolář

Petr Kolář se narodil v roce 1941 v Paskově, je římskokatolickým knězem, členem České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Původně pracoval v technických profesích. Když se v roce 1968 vracel ze zahraniční horolezecké výpravy, dozvěděl se o invazi vojsk Varšavské smlouvy. Tehdy se rozhodl opustit skupinu na území Rakouska a ve Vídni vstoupit do řádu. Později žil mnoho let v Paříži, kde se angažoval ve vydávání a posílání zakázaných knih do Československa a pečoval o rozsáhlou mezinárodní komunitu. Dva roky pracoval ve vatikánském rozhlase, v oddělení čtyřjazyčných mezinárodních zpráv. Po sametové revoluci se vrátil do Čech, pracoval mj. v náboženské redakci Českého rozhlasu, kde vedl pořad Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Je nositelem francouzského Řádu čestné legie. Žije v Praze, spolupracuje s Českou křesťanskou akademií a nadále pěstuje na mnoha úrovních styky s Francií.