Mgr. Josef Beránek

Mgr. Josef Beránek

Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a ročního
postgraduálního studia na Robert Schuman Institut of Journalism v Bruselu
pracoval přes deset let v nakladatelství Portál, kde mj. vedl redakci AD
magazínu. Je autorem řady knižních rozhovorů, scénářů televizních dokumentů
aj. V posledních letech se věnoval řízení projektů (mj. nastavení kulturní
oblasti Integrovaného operačního programu). Aktuálně vede oddělení
komunikace a oddělení pro strategii České zemědělské univerzity v Praze. Je
editorem revue České křesťanské akademie Universum a členem Rady Iustitia et
pax při České biskupské konferenci.