Jiří G. Kohl & Ing. Natalie Kohlová

Jiří G. Kohl & Ing. Natalie Kohlová

Jiří G. Kohl: 
Ročník 1940, původně z Prahy, současně z města Bad Homburg vor der Höhe v Hessensku, v Německu. Do roku 1969 jsem žil v Praze, v tehdejším Československu. Vzděláním jsem katolický teolog, matematik a informatik. V letech 1964 až 1968 jsem se jako jediný katolický teolog účastnil marxisticko-křesťanského dialogu pod vedením profesora Milana Machovce. Vedle zaměstnání jsem později dálkově studoval teologii hlavně na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. V katolické církvi jsem se angažoval v oblasti vzdělávání dospělých. Od roku 2003 jsem důchodce a věnuji se mé rodině, manželce, třem teď již dospělým dětem a jejich rodinám. Jsem ale i nadále činný společensky a církevně. Od roku 1995 jsem společně se svou manželkou v německém katolickém reformním hnutí Wir sind Kirche, které vzniklo jako pokračování úspěšné petice Kirchen-Volks-Begehren právě v roce 1995. Německé hnutí Wir sind Kirche je vedeno jakýmsi představenstvem skládajícím se z tří zvolených žen a tří zvolených mužů, které se jmenuje Bundesteam; v letech 2005 – 2013 jsem byl jeho členem. V naší diecézi Limburg jsem jedním z mluvčích diecézní skupiny hnutí Wir sind Kirche.

Ing. Natalie Kohlová: 
Ročník 1943. Po maturitě v roce 1961 v Praze jsem studovala na VŠCHT v Praze. V roce 1968 jsme měli v Praze svatbu. Po okupaci Československa v srpnu 1968 jsme kvůli tísnivé atmosféře začali uvažovat o přechodném pobytu mimo Československo. Na jaře 1969 jsem se s manželem odstěhovala do Německa. Z přechodného pobytu se stal pobyt trvalý. Od roku 1974 žijeme ve spolkové zemi Hessensko. Ve volném čase jsem si osvojovala němčinu a francouzštinu a studovala jsem dálkově katolickou teologii. V naší katolické církevní obci se angažuji jako lektorka, konám službu při přijímání a navštěvuji nemocné. Ve skupině s dalšími příslušnicemi a příslušníky naší obce se podílím na přípravě eucharistické slavnosti. Od roku 1995 jsem společně s mým manželem činná v německém katolickém reformním hnutí My jsme církev (Wir sind Kirche), které vzniklo jako pokračování petice Kirchen-Volks-Begehren.