Helena Blaženínová

Helena Blaženínová

Pracuje v CČSH jako pastorační asistentka a od roku 1997 je ve vedení Českého regionu IEF (International Ecumenical Fellowship). Angažovala se v aktivitách podzemní církve a po sametové revoluci pomáhala rozvíjet činnost ekumenických organizací jako A.S., EA, ČEA, Etické fórum, ČKA, Modlitby matek. Spolupracovala též s ERC a věnuje se aktivitám v komunitním centru A.S. (práce se seniory, maminky s dětmi, biblické hodiny apod.)