Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

Katolický kněz, teolog, církevní historik a akademický kaplan v Hradci Králové. Původně vystudoval historii-etnologii. Navázal studiem na katolické teologické fakultě. Řada zahraničních studijních pobytů. Vyučuje na Karlově Univerzitě historii a je též vedoucí katedry kulturních a náboženských studií na Univerzitě Hradec Králové. Člen redakční rady Revue Salve. Autor publikace „Bible a moderní kritika  .