Akad. arch. Aleš Brotánek

Akad. arch. Aleš Brotánek

Architekt, od studií na VŠUP se zaměřuje  na ekodesign  architektury. Vede ABatelier.cz, kde vznikly projekty prvních pasivních staveb realizovaných v ČR (rodinné domy, bytový dům, bydlení pro seniory, školka). které od r.2013 mají již reálnou možnost přerodu v domy nezávislé na neobnovitelných zdrojích energie.

Podílel se r.1999 na vzniku pobočky ČKA Rožmitál pod Třemšínem a Hvožďany, jejímž je předsedou a tato pobočka otestovala zájem o dialog nejen mezi křesťany zde proběhlým „Kolokviem na tabuizovaná témata v církvi“, které se nečekaně setkalo s celorepublikovým zájmem. AB je od roku 2011 za místní skupiny členem prezidia ČKA.

Od r.2000 je předsedou občanského sdružení Ekodům, a od r.2006 předsedou Rady sdružení Centra pasivního domu.

Je autorem úpravy liturgického prostoru kostela sv.Jakuba v Příbrami a v kostele Nanebevzetí Pany Marie v Letohradě-Orlici v duchu změn v pojetí liturgie po II.VK.

Hlásí se k rodícímu se hnutí Odpovědnost křesťanů.